FANDOM


Episode listEdit

TNKK DVD01
Volume 01
EP# Original Title Original airdate
01 "Sitting Next to Yoshida-kun"
"Tonari no Yoshida-kun"
October 1, 2012
TNKK DVD02
Volume 02
EP# Original Title Original airdate
02 "Weird"
"Hen"
October 8, 2012
03 "Nuisance"
"Yakkai"
October 15, 2012
TNKK DVD03
Volume 03
EP# Original Title Original airdate
04 "Summer Break"
"Natsu bureiku"
October 22, 2012
05 "Yoshida Family Matters"
"Yoshida-lun-sa no kazoku"
October 29, 2012
TNKK DVD04
Volume 04
EP# Original Title Original airdate
06 "Girls Feeling Melancholy"
"On'nanoko wa Yūutsu wo Kanjiru"
November 5, 2012
07 "The Distance Between Us"
"Futari no Kyori"
November 13, 2012
Volume 05
EP# Original Title Original airdate
08 "Come Down To Shōyō Festival"
"Oidemase! Shōyōsai"
November 20, 2012
09 "0 x 1"
"0 & 1"
November 27, 2012
Volume 06
EP# Original Title Original airdate
10 "Christmas"
"Kurisumasu"
December 3, 2012
11 "The Yamaguchis' Son, Kenji-kun"
"Yamaguchi-sanchi no Kenji-kun"
December 10, 2012
Volume 07
EP# Original Title Original airdate
12 "The Year Draws to a Close"
"Haru tōkaraji"
December 17, 2012
13 "Spring is Near"
"Toshi wa kure yuku"
December 24, 2012

OvaEdit

EP# Original Title Original airdate
1 "Tonari no Kaibutsu-kun OVA"
"Tonari no Kaibutsu-kun OVA"
2013